WEN

DIE SPLINTERNUWE CZ SCORPION EVO 3 S1
TER WAARDE VAN R32 000!
KRAGDAG VUURWAPENKOMPETISIE

Die CZ Scorpion Evo 3 S1 is eenvoudig ontwerp, lig, betroubaar, akkuraat en hanteer maklik. Dit is dié semi-outomatiese wapen om te hê!

Of ons daarvan hou of nie, ons is in die voorste linies om misdaad in Suid-Afrika te beveg. Suid-Afrika se misdaadsyfers toon die desperate posisie waarin ons ons bevind. Volgens die World Population Review beklee Suid-Afrika die negende plek in die wêreld wat moord en rooftogte betref en vierde as dit by verkragting kom. Selfs konflikgebiede soos Sirië, Somalië en Suid-Soedan het laer moordsyfers as ons.

Verwantwoordelike vuurwapeneienaarskap is nie meer ‘n luukse in Suid-Afrika nie. Dit is noodsaaklik om jou en jou gesin te beveilig!

STAAN DIE KANS OM TE WEN!
Deur hierdie vorm te voltooi stem jy in om jou inligting aan Firearms Guardian te stuur wat instem om dit te gebruik volgens hul privaatheidsbeleid.

Bepalings en voorwaardes

  • Die kompetisie sluit om 18:00 op Vrydag, 9 Augustus 2024. 
  • Die pryswenner sal op Saterdag, 10 Augustus by KragDag aangekondig word. 
  • Die pryswenner of ‘n naasbestaande van die wenner moet aan alle wetlike vereistes vir vuurwapeneienaarskap voldoen. 
  • Die prys is nie vir kontant omruilbaar nie. 
  • Die prys kan gestoor word tot die wenner aan die wetlike vereistes voldoen om die wapen in besit te neem.

WIN

THE BRAND NEW CZ SCORPION EVO 3 S1
WORTH R32 000!
KRAGDAG FIREARM COMPETITION

The CZ Scorpion Evo 3 S1 is simply designed, light, reliable, accurate and easy to handle. This is the semi-automatic weapon to have!

Like it or not, we are on the front lines of fighting crime in South Africa. South Africa’s crime figures show the desperate position we find ourselves in. According to the World Population Review, South Africa ranks ninth in the world in terms of murder and robberies and fourth when it comes to rape. Even conflict areas like Syria, Somalia and South Sudan have lower murder rates than us.

Responsible firearm ownership is no longer a luxury in South Africa. It is essential to protect yourself and your family!

STAND A CHANCE TO WIN!

Terms and conditions 

  • The competition closes at 18:00 on Friday, 9 August 2024.
  • The prize winner will be announced on Saturday, August 10 at KragDag.
  • The prize winner or a close relative of the winner must meet all legal requirements for firearm ownership.
  • The prize is not exchangeable for cash.
  • The prize can be stored until the winner meets the legal requirements to take possession of the weapon.